ஈரோ சஜன் வணியகம்

மளிகைப் பொருட்கள், மரக்கறி வகைகள் மற்றும் கடலுணவு வகைகள் அனைத்தும் நியாய விலையில் கிடைக்கும் !

62 Avenue Du Marechal Foch - 77500 Chelles
Tel: 01 60 20 29 47
email: eurosagen@gmail.com